Benjamin Franklin

Rychlost.cz - poptávka připojení

Benjamin Franklin, pseudonym Richard Saunders (17. ledna 1706, Boston, Massachusetts, USA – 17. dubna 1790, Filadelfie, Pensylvánie, USA) byl americký státník, diplomat, vydavatel, přírodovědec a spisovatel. Stal se jedním ze zakladatelů americké demokratické kultury, patří do skupiny otců zakladatelů Spojených států amerických. Podílel se na přípravě Deklarace nezávislosti Spojených států a byl jedním z jejích signatářů. Během americké revoluce zastupoval Spojené státy jako diplomat ve Francii. Byl úspěšným podnikatelem, tiskařem a vydavatelem novin a časopisů. Zastával úřad hlavního poštmistra ve Filadelfii, kde se angažoval v rozvoji občanského spolkového života. Z jeho iniciativy byla v roce 1740 otevřena Pensylvánská univerzita, založil první dobrovolný hasičský sbor, městskou domobranu i veřejnou knihovnu a mnoho dalších občanských organizací.

Benjamin Franklin se narodil 17. ledna 1706 v Bostonu. Pocházel z chudých poměrů, jeho otec byl výrobcem mýdla a svíček. V rodině bylo 17 dětí.[1][2] Původně se vyučil u svého bratra knihařem a knihkupcem. Další vzdělání získal jako autodidakt. Brzy začal sám psát a publikovat v bratrově časopise New England Current. [3] V roce 1723 po roztržce s bratrem odešel nejprve do New Yorku, pak do Filadelfie, kde pracoval sedm měsíců v tiskárně a rozhodl se, že si zřídí vlastní nakladatelský podnik. Aby získal zkušenosti, v roce 1724 se vypravil do Londýna, kde pracoval téměř dva roky jako tiskař

Do Filadelfie se vrátil v roce 1726. Později si otevřel vlastní tiskárnu, knihkupectví a papírnictví.[2] Kromě podnikání se věnoval i svému duševnímu rozvoji. Vypracoval si například seznam třinácti ctností, jejichž postupným osvojováním chtěl dosáhnout mravní dokonalosti.[5] S přáteli založil spolek Junto pro vzájemné zdokonalování a na pravidelných schůzkách diskutovali o etice, politice nebo přírodních vědách.[6][3] Sám se naučil několika cizím jazykům. V podnikání se mu dařilo, chtěl založit rodinu a v září 1830 se oženil. [2][7] S manželkou měli dvě děti, syn zemřel ve věku čtyř let na neštovice. Kromě toho měl ještě nemanželského syna Wiliama, který se v roce 1762 stal guvernérem New Jersey. Součástí jeho podnikání byla osvětová činnost, které přikládal velký význam. Vydával časopis Pennsylvania Gazette a od roku 1732 pod pseudonymem Richard Saunders lidový kalendář Poor Richard's Almanack, který byl prostředkem poučení v různých oborech lidské činnosti. Vycházel pravidelně až do roku 1758. [2][8] Almanach byl překládán do francouzštiny i jiných jazyků. V Čechách vyšel v překladu Josefa Jungmanna pod názvem Chudý Richard aneb Cesta k blahobytu. Během deseti let se Franklin stal zámožným mužem. Aktivně se věnoval i veřejnému životu, byl jmenován náměstkem hlavního poštmistra ve Filadelfii, smírčím soudcem, obecním radním a poslancem pensylvánského parlamentu. Z jeho iniciativy vznikla veřejná knihovna, dobrovolný hasičský sbor, městská domobrana, založil nemocnici, zasadil se o zavedení pravidelného úklidu ulic města. Přispěl k založení Filozofické společnosti a podílel se na otevření veřejné školy, ze které se později stala Pensylvánská univerzita. V roce 1753 se stal hlavním poštmistrem a získal titul mistra svobodných umění na univerzitách v Yale a Cambridgi. [9]

CITÁTY 

  • „Láska spočívá v tom, dokázat se smířit s nedostatky toho druhého. ...
  • „Před sňatkem měj oči široce otevřené, po sňatku napolo zavřené. ...
  • „Je-li cílem života jen dál žít a vegetovat, pak takový život nemá smysl. ...
  • „Věci, které bolí, učí. ...
  • „Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě.

Životopis

Benjamin Franklin byl státník, diplomat, vydavatel, přírodovědec, spisovatel. Byl jedním ze zakladatelů americké demokratické kultury

Zdroje

https://www.databazeknih.cz/zivotopis/benjamin-franklin-1515

https://citaty.net/autori/benjamin-franklin/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin

http://www.converter.cz/fyzici/franklin.htm

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benjamin_Franklin_by_Joseph_Siffrein_Duplessis.jpg

Oblíbené odkazy

© franklin-benjamin.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma